Waar

Door de aard van de relatie zelf ervaren deze kinderen geen psychosociale problemen. Maar hun gevoel van welbevinden wordt wel negatief beïnvloed door ervaringen van discriminatie en stigmatisering. Over kinderen in een gezin met twee vaders is in dit opzicht nog niet veel bekend, waarschijnlijk verschillen hun ervaringen niet veel van die van kinderen in een gezin met twee moeders.

Henny Bos en Loes van Gelderen: Homo- en lesbisch ouderschap in Nederland. In: SCP 2010: 104-117