homepage homolesbiopschool introductie pabo module homoseksualiteit op school achtergrond en uitleg pabo-module overzicht pabo module homoseksualiteit   contact projectgroep pabo-module seksule diversiteit disclaimer colofoon HomoLesBi op school
leegvorig itemleegvolgend item
2 uur

C4 Buiten je klaslokaal

Werk in een groep van twee, drie of vier.

Voor deze opdracht onderzoekt ieder van jullie de houding van de stageschool tegenover homoseksualiteit. Daarna wisselen jullie je bevindingen uit.

werkblad C3 downloaden
 

Stap 1 (individueel)

Beantwoord voor je onderzoek in jouw stageschool deze vragen:

Hoe laat jouw stageschool zien dat ze een open houding heeft ten aanzien van diversiteit, inclusief seksuele diversiteit?

Wat valt je daarin op en wat waardeer je?

Wat mis je?

Tip:
Kijk voor inspiratie in: Anke Visser 2009, Gewoon homo op de basisschool. Utrecht: Gay&School, APS, pagina 19
(hier geheel te downloaden als pdf)

Vraag je stagedocent advies bij je onderzoek.
Je kunt hem of haar ook interviewen.
 
 

Stap 2 (individueel)

Blijkt de diversiteit uit de taalmethoden en rekenvoorbeelden van jouw stageklas?

Geef zo mogelijk een positief voorbeeld.

Zie je één plek waar je iets kunt verbeteren?

Zo ja, omschrijf je bezwaar en jouw alternatief.
 
 

Stap 3 (in je groep)

Wissel jullie bevindingen uit.

Noteer welke bevindingen van de anderen je inspirerend vindt.

Geef daarbij zo mogelijk argumenten.