homepage homolesbiopschool introductie pabo module homoseksualiteit op school achtergrond en uitleg pabo-module overzicht pabo module homoseksualiteit   contact projectgroep pabo-module seksule diversiteit disclaimer colofoon HomoLesBi op school
leegvorig itemleegvolgend item
dur 30 minuten

B5 Waar of niet waar?

Test jezelf. Welke beweringen kloppen?
 
 1. Kinderen uit een gezin met twee moeders ondervinden gemiddeld meer psychosociale problemen dan kinderen in een heterogezin.
  waar of niet waar?


 2. Homo, lesbi, bi of hetero. Dat is een keuze.
  waar of niet waar ?


 3. Homoseksualiteit is natuurlijk: in de dierenwereld komt het ook voor.
  waar of niet waar?


 4. De omgeving (opvoeding, verwachtingspatronen van volwassenen en leeftijdgenoten) bepaalt het gevoel dat je een jongen of een meisje bent en het bijbehorende gedrag. Genderidentiteit is een bijproduct van je socialisatieproces.
  waar of niet waar ?


 5. Bij de meeste kinderen is pas na de basisschool duidelijk wie homoseksueel is en wie niet.
  waar of niet waar?


 6. Homoseksuelen zijn eigenlijk in een ‘verkeerd’ lichaam geboren.
  waar of niet waar ?


 7. Homoseksualiteit is vooral een Europees verschijnsel.
  waar of niet waar?


 8. Pedoseksuelen zijn homoseksueel en homoseksuelen zijn pedoseksueel.
  waar of niet waar?


wwww