homepage homolesbiopschool introductie pabo module homoseksualiteit op school achtergrond en uitleg pabo-module overzicht pabo module homoseksualiteit   contact projectgroep pabo-module seksule diversiteit disclaimer colofoon HomoLesBi op school
leegvorig itemleegvolgend item
dur 30 minuten

B2 Meningen

Over homo’s en lesbo’s algemeen

86 % van de Nederlanders vindt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten leiden zoals zij dat willen.
64 % van de ouders vindt het (zeer) aanvaardbaar als hun kind zou samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht (ook als het een seksuele relatie betreft).
53 % van de Nederlanders vindt dat homoseksuele paren en heteroseksuele paren dezelfde rechten moeten hebben bij de adoptie van kinderen.
Bijna 80 % van de mensen voor wie religie zeer belangrijk is, heeft een negatieve houding tegenover homoseksualiteit. Onder niet-godsdienstigen is dit 10 %.

Over onderwijs en homoseksualiteit

Onderzoek onder 15- tot 64-jarigen wijst het volgende uit:

95 % van de autochtone stedelingen vindt het geen probleem, als hun kind les krijgt van een homoseksuele leraar of lerares. Bij Nederlanders met een Surinaamse achtergrond is dat 81 %, met een Antilliaanse achtergrond is dat 75 %, met een Marokkaanse achtergrond 65 % en met een Turkse achtergrond is dat 58 %.

Bron: (gegevens over 2004/2005) Sociaal Cultureel , 2010, Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland: p.51-52

46 % van de Nederlanders vindt dat kinderen zouden moeten leren dat het normaal is om homoseksueel te zijn, 29 % is het hiermee oneens.

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau 2006, Gewoon doen, acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, www.scp.nl

Opdracht:

  1. Welke percentages verbazen jou?
  2. Hoeveel procent van alle Nederlanders zou jij homofoob noemen?
  3. Het gaat hier om gemiddelden in (stedelijk) Nederland. Zijn er redenen waarom jij denkt dat deze cijfers voor jouw stageklas afwijken? Schrijf op waarom je dat denkt.
download werkblad B2
Tolerance United - affiche christelijke homoseksualiteit

De drie posters op deze pagina zijn onderdeel van een campagne van Tolerance United die ten doel heeft om homoseksualiteit binnen levensbeschouwelijke kring op een positieve manier bespreekbaar te maken.
De posters zijn HIER gratis op hoge resolutie te downloaden.

Tolerance United - affiche islamitische homoseksualiteit Tolerance United - affiche joodse homoseksualiteit