homepage homolesbiopschool introductie pabo module homoseksualiteit op school achtergrond en uitleg pabo-module overzicht pabo module homoseksualiteit   contact projectgroep pabo-module seksule diversiteit disclaimer colofoon HomoLesBi op school
leegvorige itemleegvolgend item
duur 15 min

A3 Jouw eerste keer

Dat heet lesbisch
Juf Janine: In de kring met mijn groep 3 vroeg een jongetje naar mijn man. Ik vertelde toen dat ik met een vrouw getrouwd was. Het volgende gesprekje ontstond tussen twee kinderen. Simon: ‘Dat heet homo.’ Sanne: ‘Nee hoor, dat heet lesbisch.’ Simon: ‘Oh ja.’ Daarmee was de kous af.

Welke ervaringen hebben jouw houding ten opzichte van homoseksualiteit bepaald?
  • Hoe oud was jij toen je voor het eerst hoorde over homoseksualiteit?

  • Was dat in een positieve, negatieve of neutrale sfeer?

  • Herinner jij je nog welke woorden er rond homo’s en lesbo’s werden gebruikt? Zo ja, schrijf die woorden op.

  • Wat leerde je erover op school en wanneer?

  • Wat vond je daar goed of minder goed aan?

  • Waar had je thuis of op school graag meer over willen horen? Heb je iets gemist?

  • Heb jij je wel eens gestoord aan opmerkingen van anderen over homoseksualiteit? Welke?

  • Wat kon je juist waarderen?

  • Wanneer werd jij je ervan bewust dat jijzelf misschien of mensen in jouw omgeving homoseksueel waren?


werkblad C3 downloaden